מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשונים בעיר

ציפי אבירם בלשניקוב