מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשונים בעיר

תמר דון אפשטיין

תאריך לידתה 22.8.1932, כ אב תרצ"ג

אלבום תמונות