מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשונים בעיר

עדי גוט

תאריך לידתו 14.11.1961, ו כסלו תשכ"ב