מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשונים בעיר

גדעון גל גוט

תאריך לידתו 31.1.1950, כ חשוון תש"י