מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשונים בעיר

עליזה פרי גוט

תאריך לידתה 17.11.1946, כ"ג חשוון תש"ו