מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשונים בעיר

רונן יעקב קריבשיוב

תאריך לידתו 1967