מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשונים בעיר

גליה סיון קריבשיוב

תאריך לידתה 1959