מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשונים בעיר

אסתר קריבשיוב

תאריך לידתה 1938
ילדים: גליה סיון, רונן יעקב

אלבום תמונות