מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשונים בעיר

רחל ברמסון סודק

תאריך לידתה 1927
ילדים: גד ברמסון, דן ברמסון, מירה שם טוב