מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשונים בעיר

יעל דנקנר

תאריך לידתה 1943