מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשונים בעיר

אליאן דנקנר

תאריך לידתה 1974