מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשונים בעיר

אדם ארי בן סימון

תאריך לידתו 2001