מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשונים בעיר

בנימין בן סימון

תאריך לידתו 2000