מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשונים בעיר

טל ויסנר

תאריך לידתו 1986