מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשונים בעיר

ענבל ויסנר

תאריך לידתה 1981