מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשונים בעיר

ליאור ויסנר

תאריך לידתו 1978