מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשונים בעיר

מור דורון

תאריך לידתו 1989