מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשונים בעיר

דין דורון

תאריך לידתו 1986