מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשונים בעיר

דוד דנקנר

תאריך לידתו 1926